Reply To: Еразъм медицина

Начало Forums Форум Еразъм медицина Reply To: Еразъм медицина

#47122 Reply

Coordinator

Здравейте, можете да кандидатствате за обмен, стига вашият университет да има сключени споразумения. Избраните предмети за обучение в чуждия университет се съгласуват с академичния Еразъм координатор на съответния факултет. Те се вписват в документ „Споразумение за обучение/практика“ (Learning/Training Agreement). Особеното е, че за медицина, където курсът е от един цикъл, периодът може да бъде до 24 месеца, а не както при другите специалности до 12 месеца.