Отговори на: Еразъм +

#47124
Димчо Димов

Програма „Еразъм“ е най-добре познатата програма на Европейския съюз. „Еразъм“ (ERASMUS – EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина. Създадена e на 30 януари 1987 г. като програма за студентска мобилност и сътрудничество в областта на висшето образование.
„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро предоставя възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина. Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации. „Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни. Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване.
По програма „Еразъм+“ се подпомагат стажове (временна работа, практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са записани във висши учебни заведения в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти.
Стажът в чужбина може да трае най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца. Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.