Отговори на: Еразъм +

#47128
Димчо Димов

Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 3 месеца. Ако се замине по-рано, ще може да се защити дипломната работа през юли. В противен случай ще остане за есента.