Reply To: Еразъм +

Начало Forums Форум Еразъм + Reply To: Еразъм +

#47130 Reply

Stanislava Tsankova

Имам няколко въпроса относно Еразъм +:

1. Може ли да участвам в студентската мобилност с цел практика, при положение, че веднъж съм използвала студентска мобилност с цел обучение?

2.Може ли периодът ми на обучение да бъде комбиниран с практика по прогрма Еразъм +?

3.Какъв е размерът на финансовата помощ по програма Еразъм +?

4.Има ли ограничение във възрастта на студентите по пограмата Еразъм+?

5.Ако тази година съм участвала по програмата Еразъм +, следващата може ли пак да кандидатствам има ли ограничения?