Отговори на: Еразъм +

#47131
Димчо Димов

Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.
Можете да съчетаете своя стаж по „Еразъм+“ с период на обучение в чужбина. Можете също да отидете на стаж в чужбина като наскоро завършил студент. В този случай стажът ви трябва да се проведе до една година след завършването и трябва да кандидатствате още докато сте записан във висшето учебно заведение.
Можете да проведете стаж във всяка една организация в държава по програмата „Еразъм+“ (с изключение на институции, органи и агенции на ЕС).
Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа има и допълнително финансиране. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.
Ако се премествате между държави по програмата, проверете в националната агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат.
Няма горна граница за възрастово ограничение.