Reply To: Митнически университет

Начало Forums Форум Митнически университет Reply To: Митнически университет

#47133 Reply

dimitar
Keymaster

Митническите университети Customs universities са университети, които са тясно свързани със съответните митнически служби и участват в Международната мрежа на митническите университети – International Network of Customs Universities. В ЕС членуват в тази организация: Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management и Rotterdam School of Management, Erasmus University в Нидерландия, University of Muenster в Германия.
За да се проведе там специализация е добре най-напред да се влезне във връзка със съответния университет.