Биологични земеделски производители

Начало Forums Форум Биологични земеделски производители

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. Теодор Радев 4 months, 3 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47086 Reply

  Neli

  Биологичните производители имат ли предимство при кандидатстване?

  #47087 Reply

  доц. Теодор Радев

  Съгласно раздел 22 от условията за кандидатстване, в случай че земеделското стопанство включва животни и култури, отглеждане по биологичен начин или в преход към такъв, за да получи приоритет и съответно точки дадено проектно предложение, следва културите и/или животните да попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Биологични земеделски производители
Your information: