Въпроси и отговори за финансовия сектор

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори за финансовия сектор

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #46959 Reply
  gergana
  Отговорник

  По какъв начин европейските правни норми, свързани с банковия съюз, ще се отразят на българската банкова система и на търсенето на работни места от банките?

  Новите, по-високи изисквания към банките, сами по себе си, вероятно ще доведат до допълнително търсене на работни места. Но общата тенденция, свързана с въвеждането на новите дигитални технологии, ще действа в обратното направление.

  Как ще се отрази на българската икономика присъединяването ни към валутно-курсовия механизъм 2?

  Българската икономика и сега е де факто част от еврозоната паради фиксирания валутен курс, свободното движение на капитали и отсъствието на автономна парично-кредитно политика. При влизане във валутно-курсовия механизъм 2 като начало ще се почувства повишаване на доверието в банковата система и икономическата политика. Впоследствие страната ще може да участва при формулирането и прилагането на колективната монетарна политика. Има и друг вариант – преминаване на България към механизъм на плаващ валутен курс и стандартна самостоятелна политика на централната банка, подобна на тази в Чехия, Полша, Унгария и Румъния. Това обаче изисква отговорни и рисковани политически решения, за които страната не е готова.

  Какво точно означава съюз на капиталовите пазари?

  Съюзът на капиталовите пазари е преди всичко функционирането на националните капиталови пазари в рамките на единна регулаторна рамка и тясно информационно интегриране на пазарите. Голяма роля при създаването на съюза на капиталовите пазари в еврозоната играе и политиката на ЕЦБ на интервенция на националните капиталови пазари.

  Защо се налага приемане на регламент в рамките на ЕС за т. нар. къси позиции? Как ще се отрази това на дейността на брокерите?

  Късите позиции са ефективни при очакване на понижение на котировките на финансовите пазари. Това се случва при финансови кризи. В такива ситуации късите позиции могат да станат причина за допълнително дестабилизиране на пазарите. Именно това налага специален регламент, който да направи по-предвидима и по-прозрачна подобна спекулация. Регламентът няма да затрудни дейността на добросъвестните борсови посредници.

  Прилагането на финтех платформите ще намали ли търсенето на работни места в банковия сектор?

  Прилагането в банковите услуги на новите дигитални технологии вероятно ще намали търсенето на класическите банкови служители. Същевременно обаче преходът към новите технологии като използването на криптовалутите, директното кредитиране, старт-ап операциите и другите нововъведения на финансовите пазари ще създадат и нови работни места, но с променени изисквания. Това налага промени и в преподаването на финансовите дисциплини, както и в нормативната база, включително и на нивото на ЕС.

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
Отговори на: Въпроси и отговори за финансовия сектор
Вашата информация: