Въпроси и отговори от семинара във Великотърновския университет

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от семинара във Великотърновския университет

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #46894 Reply
  gergana
  Отговорник

  Откъде да почерпя повече информация за Европейските столици на културата и различните проекти, които са защитени в страните-членки от стартирането на тази инициатива?

  Програмата Европейска столица на културата започва през 1985г. в Атина по инициатива на гръцката министърка на културата по това време – Мелина Меркури. Основната идея на инициативата е да подчертава богатствотобогатството и разнообразието на европейските култури и техните общи черти, да насърчава по-доброто взаимно опознаване между европейските граждани и да подхранва усещането за принадлежност към една и съща „европейска“ общност. Всяка година две държави-членки имат право на домакинство, като събитията в тях продължават през цялата календарна година.

  Провеждането на европейска столица на културата има много силно европейско измерение, разширява се европейското културно партньорство, разработват се серия от специфични културни програми. Основен принцип е, че градът се избира не за това, което е като история и културен живот, а за това, което смята да представи в годината. Подготовката на кандидатурите започва 6 години преди годината, преминават в 2 основни етапа – пред-селекционен и селекция ,където международно жури оценява подадените проекти за това какво смятат да направят градовете-кандидати. Основните критерии за оценка са в два основни плана в общо европейски, където се отчита междукултурния диалог, сътрудничество на европейско равнище и общи аспекти на европейските култури. На ниво градско развитие се отчита участие и интерес на жителите на града, акцент върху включване на различни социални групи и устойчивост на проектните събития.

  Основните ползи са свързани с увеличен поток за културните събития в града, развитие на туризма, инвестиции в културната инфраструктура, разработване на нови културни продукти, обмен на опит между различните културни столици, граждански диалог, интегриране на различни социални групи, развитие на доброволчеството.

  През 2019г. Пловдив ще бъде българският град, който бе избран за Европейска столица на културата. Цялата програма, развитие и история на инициативата, може да следите на http://plovdiv2019.eu/

  Къде има повече информация за проекти, които са свързани с развитието на културния туризъм и как може да се кандидатства за финансиране на такива проекта?

  Има множество източници, откъдето можете регулярно да се информирате за възможността за кандидатстване с проекти и конкурси. https://eufunds.bg/ е адресът на структурните фондове в България, поддържа се от българското правителство и на него се качва цялата актуална информация по всички открити европейски финансирания, програми, тръжни процедури и още много полезна информация.

  Един от най-добрите източници за черпене на информация е електронният бюлетин на Фондация Местно самоуправление – http://www.flgr.bg/ . Всеки има възможност да се регистрира със собствена електронна поща на сайта – електронен бюлетин и да го получава автоматично на пощата си. Ежеседмично са представени всички актуални конкурси, отворени програми, възможности за кандидатстване, има библиотека, добри практики, финансирани проекти, новини и др. рубрики.

  Знам, че има възможност за работа и практика в ЕС. По какъв начин мога да се ориентирам в многобройните обяви и да имам доверие, че няма да бъда подведен от работодателя и няма да стана жертва на трудов трафик?

  Най-достоверният източник на информация за наличните работни места в ЕС е службата EURES, която има трудови посредници в големите градове в България, разположени в регионалните служби по заетост. В дирекциите „Бюра по труда“ може да се намери и информация за обявените работни места и стажове в други страни-членки на ЕС. Пълна информация може да намерите на http://eures.bg/trl.search.asp?id=32 както и на адреса на Агенцията по заетостта http://eures.bg/ и https://www.az.government.bg/ . И на двата сайта има много полезна информация, пряко свързана с възможността за работа и стаж в страни-членки на ЕС, както и полезни съвети от Комисията по дискриминация и Комисията по превенция на трафика, с оглед ограничаване и превенция на опасностите, които крие излизането с нерегламентиран работодател. На сайта на Агенцията по заетостта се намира и се актуализира непрекъснато списък с лицензираните фирми-посредници, които могат да подпомогнат намирането на работа в други страни-членки.

  Темата за културни маршрути на Европа е много интересна и предизвикателна за мен. Как мога да помогна на моята община да се включи в такъв, какви са основните стъпки за това?

  Програмата Културни пътища на Европа е с начало от 1987 година и е инициирана от Комитета на министрите на Съвета на Европа, като цели да покаже чрез пътуване в пространството и времето, как различните страни и култури в Европа могат да си сътрудничат в името на съхраняване и на развитие на споделено и съпреживяно културно наследство. В настоящия момент има 33 културни маршрута в Европа, които са обединени тематично от водеща тема и обединяват усилията поне на три страни-членки да развиват и съхраняват историческата памет. В Люксембург е разположен европейският институт за европейските културни пътища, който ръководи и подпомага развитието на инициативите на отделните страни. Подробна информация може да бъде ползвана на https://www.coe.int/web/cultural-routes както за политиките на Съвета на Европа в тази област, така и за практическите механизми за създаването на европейски културен маршрут.

  Обичам да пътувам, да срещам други млади хора, да опознавам нови култури и вече съм ходил един семестър по програма Еразъм +., където имах невероятна възможност да получа много добри знания. Разбирам, че има някаква подобна програма и за магистри. Може ли информация в тази насока?

  Да, програмата се нарича Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). Тя е изключително престижна, международна обучителна програма, която е развита от международен консорциум от университети от различни страни – членки, обикновено четири. Кандидатстването е традиционно в периода октомври – януари, а курсовете започват през септември на следващата учебна година. Съществуват стипендии, които ЕК предоставя на обучаемите. Конкуренцията е много висока, а образованието и дипломата, които се получават са с много висока стойност в Европа. Всеки студент може да кандидатства за три различни програми, като трябва да се обърнат директно към консорциума, който е в тяхната професионална област. Подробна информация, всички налични образователни консорциуми, всички формуляри за кандидатстване, всички възможности за стипендии, може да бъдат намерени на официалния сайт на програмата: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
Отговори на: Въпроси и отговори от семинара във Великотърновския университет
Вашата информация: