Въпроси и отговори от семинара в Медицински университет – Варна

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от семинара в Медицински университет – Варна

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #46878 Reply
  gergana
  Отговорник

  Какво ниво на език се изисква за кандидатстване за програмата Еразъм+?

  B1. Съществуват 6 референтни нива на владеене на чужд език, които са приети като европейски стандарт за класификация. Най-ниското ниво е А1 – начинаещ във владеенето на чужд език, следват А2, B1, B2, C1, и С2. Последното ниво, доказва професионално владеене на чуждият език. Ниво B1 представлява самостоятелно ниво на владеене на езика, това е минималното ниво, което се изисква и за работа в чужбина. Нивата на владеене на чужд език се доказват чрез полагане на съответен изпит в упълномощена за това институция. След успешно покрит изпит, обучаващият получава валидно удостоверение.

  Мога ли да участвам в програмата, ако съм завършил обучението си?

  Да, в програмата могат да участват наскоро завършили студенти до 1 година от дипломирането и трябва да се кандидатства още докато студентът е записан във ВУЗ .

  Какъв е най-краткият период за стаж по програмата и колко най-много може да трае стаж по програмата?

  Най-кратко стаж може да трае 2 месеца, а най-дългият срок е 12 месеца.

  Мога ли да участвам в програмата повече от един път?

  Да, но общото времето в чужбина не може да бъде повече от 12 месеца.

  Съществува ли финансова подкрепа за участниците в програмата?

  Да, определя се от множество фактори и основно от разликите в стандарта на живот в р.България и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ. Пример студент по медицина от МУ-Варна, заминаващ на стаж е Полша, получава през всеки месец от стажа си финансова подкрепа от 650 евро.

  Искам да замина за Франция, когато вече имам специалност (аз съм лекар и специализирам Очни болести). Налага ли се да полагам изпити за приравняване на дипломите ми там?

  Не, не се налага. Френското законодателство изисква минимум B2 ниво на владеене на френски език.

  Аз съм студент по медицина, след завършването си имам желание да замина да работя в Германия. Каква е процедурата?

  Германското законодателство изисква серктификат за език за ниво минимум B2. Процедурата включва кандидатстване за дадено работно място, след одобрение за което документите на кандидата се изпращат в местната лекарска камара. След това кандидатът се явява на изпит, който се извършва от комисия, оценяваща нивото на познание на немски език и професионалните умения на кандидата.

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
Отговори на: Въпроси и отговори от семинара в Медицински университет – Варна
Вашата информация: