Въпроси и отговори от Техническия университет – София

Начало Forums Форум Въпроси и отговори от Техническия университет – София

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  gergana 1 year, 6 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #46948 Reply

  gergana
  Keymaster

  Колко пъти в рамките на обучението си студентът може да пътува по програма Еразъм +?

  Всеки студент може да пътува по програмата в рамките на 12 месеца в бакалавърската степен на обучение и 12 месеца в магистърската степен на обучение.

  На какви условия трябва да отговаря един студент, за да можем да се възползва от програма Еразъм +?

  Едно от най-важните условия е да знае езика на който ще бъде обучаван. В повечето страни се изисква английски език, но може обучението да се извърши и на друг език – немски, френски и т.н. Също така студентът трябва да имате среден успех от обучението си над 3,50.

  Какво представлява стажът по програма Еразъм+?

  Програмата Еразъм+ дава възможност на студентите да работят в една от държавите-членки на ЕС, както и в партньорски страни извън ЕС. Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката обикновено е с 3 месечен срок и се провежда в летните месеци, с цел да не се нарушава процеса на обучение.

  Можем ли сами да си изберем фирмата или институцията, в която да проведем стажа си по програма Еразъм+?

  Да, възможно е, стига да осигурите директен контакт с работодател в съответната държава и той да е готов да ви приеме. При съгласие от негова страна университетът ще сключи договор и вие може да пътувате и да проведете стажа си там. Трябва да се има предвид, че професионалните стажове могат да бъдат признати от университета само в случай, че са включени в учебния план на студента/докторанта.

  Кои страни са партньорски страни на програмата Еразъм+ извън Европейския съюз?

  Мобилност по програмата Еразъм+ може да се осъществи в 34 страни. Това са 28-те страни-членки на ЕС, трите страни от Европейското икономическо пространство – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и трите страни-кандидатки за членство в ЕС – Турция, Северна Македония и Сърбия.

  • This topic was modified 1 year, 6 months ago by  gergana.
Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: Въпроси и отговори от Техническия университет – София
Your information: