ЕТ

Начало Forums Форум ЕТ

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. Теодор Радев 5 months, 2 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47103 Reply

  Христина

  Ако кандидатът е ЕТ и за да кандидатства се регистрира като земеделски производител, би ли трябвало да кандидатства с ЕТ?

  #47105 Reply

  доц. Теодор Радев

  Допустими за подпомагане по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които са регистрирани по Търговския закон. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ).

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: ЕТ
Your information: