Земеделско образование

Начало Forums Форум Земеделско образование

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. Теодор Радев 4 months, 3 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47088 Reply

  Eli

  Трябва ли да бъда задължително регистрирана за земеделски производител? Другото,което ме интересува е дали специално образование в тази сфера е от плюс за кандидатстващия?

  #47089 Reply

  доц. Теодор Радев

  Кандидатите по подмярка 6.1 задължително трябва да са регистрирани, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) По подмярка 6.1 е предвиден приоритет за проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Земеделско образование
Your information: