Земеделско обучение

Начало Forums Форум Земеделско обучение

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. Теодор Радев 4 months, 2 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47090 Reply

  Stefi

  Кандидат преминал 150 часа обучение в областта на селското стопанство, ще получи ли 10 точки Методиката за оценка на проектните предложения?

  #47091 Reply

  доц. Теодор Радев

  Кандидатите получават предимство в случай, че имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост. За доказване на съответствие с изискванията и при заявено предимство, на етап кандидатстване се прилага задължително диплома за завършено средно професионално образование, придружена от свидетелство за професионална квалификация или диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Земеделско обучение
Your information: