Кандидатстване Млад фермер

Начало Forums Форум Кандидатстване Млад фермер

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. д-р Т. Радев 4 months, 2 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47070 Reply

  Viktor

  Как бих могъл да кандидатствам за подпомагане като млад фермер

  #47071 Reply

  доц. д-р Т. Радев

  За да бъде допустим кандидатът трябва да подаде проектно предложение по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”, не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е регистриран за първи път като земеделски стопани или е започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисва земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Кандидатстване Млад фермер
Your information: