Млад фермер

Начало Forums Форум Млад фермер

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. Теодор Радев 4 months, 3 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47052 Reply

  Димитър Янев

  Какви култури бих могъл да засея, след одобрение на моя проект по Млад фермер, какъв е реда за кандидатстване, и какви документи, ще са ми необходими?

  #47055 Reply

  доц. Теодор Радев

  Всички документи свързани с кандидатстване по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може да откриете на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1 4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0 и http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR SR.aspx. Национална служба за съвети в земеделието предоставя безвъзмездни консултантски услуги на регистрирани земеделски стопани, които ще кандидатстват по подмярка 6.1″Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Млад фермер
Your information: