Професионална подготовка

 • This topic has 1 отговор, 1 участник, and was last updated преди 1 year, 5 months by доц. Теодор Радев.
Преглеждане на 2 съобщения - от 1 до 2 (от всички 2)
 • Автор
  Публикации
 • #47102 Reply
  Лиза

  Лице завършило Национална професионална гимназия по Горско стопанство – със специалност ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО – “Професионална подготовка завършена с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техниклесовъд, ще получи ли при ТФО – 10 точки.

  #47104 Reply
  доц. Теодор Радев

  Във връзка с поставеният въпрос относно признаване на точки по критерий за подбор 1.1.1 от Раздел 22.1 „Критерии за подбор на проектни предложения― от условията за кандидатстване, кандидатите получават предимство в случай, че имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост. За доказване на съответствие с изискванията и при заявено предимство, на етап кандидатстване се прилага задължително диплома за завършено средно професионално образование, придружена от свидетелство за професионална квалификация или диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или образователноквалификационна степен магистър в областите посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27 ―Допълнителната информация‖.

Преглеждане на 2 съобщения - от 1 до 2 (от всички 2)
Отговори на: Професионална подготовка
Вашата информация: