Размер на земеделското стопанство

Начало Forums Форум Размер на земеделското стопанство

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. д-р Т. Радев 4 months, 3 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47072 Reply

  Iva

  Какъв размер трябва да е земеделското стопанство, за да се кандидатства по мярка Млад фермер?

  #47073 Reply

  доц. д-р Т. Радев

  Едно от условията за допустимост на кандидатите по подмярката е стопанството им да бъде с минимален икономически размер не по-малък от 8000 евро, измерен в СПО за текущата стопанска година спрямо годината на кандидатстване, което се доказва с документи по т. 6 и т. 7 от раздел 24 към условията за кандидатстване.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Размер на земеделското стопанство
Your information: